Izaberite stranicu

СРПСКА ДРАМСКА БАШТИНА НА МАРГИНАМА СЦЕНЕ (2)
Уредила Снежана Савкић

Нови Сад, Стеријино позорје, 2021. – 209 стр. – ISBN 978-86-85145-81-0

Зборник радова

Проф. др Сава Дамјанов (руководилац пројекта, Филозоски факултет Нови Сад): „Жалосна позорја“ српске књижевности 19. века; др Исидора Поповић (Матица српска): Трагом једне поставке Стеријиног „Владислава“; Александар Милосављевић (СНП Нови Сад): „Наход Симеон“ пре Милене Марковић;  Анђелка Николић (редитељка): Грађанке и грађани; др Зоран Ђерић (СНП Нови Сад): Драме Атанасија Николића; др Зоран Максимовић (Позоришни музеј Војводине): Комедиографски дух Љубинке Бобић; мрс Горан Ибрајтер (уредник Фестивалског центра Позорја): Има ли кључа за „Заједнички стан“; Ивана Кочи (Позоришни музеј Војводине): Успомена на „Соренто“ – Политичко позориште Богдана Чиплића; др Марина Миливојевић Мађарев (Академија уметности Нови Сад): Извођачки потенцијал драме „После милион година“ Драгутина Илића у савременом позоришту; Снежана Николић: Значај и рецепција историјских драма Драгутина Илића на размеђу века; мср Дивна Стојанов: Међуратно стваралаштво Душана С. Николајевића – Од реализма до метафизике; мср Младен Ђуричић (Филозофски факултет Нови Сад): Драмски списи Косте Руварца; мср Милена Кулић (Филозофски факултет Нови Сад): Позоришни портрет Рада Драинца.