Izaberite stranicu

ДРАМСКО ДЕЛО БРАНИСЛАВА НУШИЋА – ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНОСТ / DRAMATIC OPUS OF BRANISLAV NUŠIĆ – TRADITION AND CONTEMPORARINESS
Приредио Зоран Ђерић

Нови Сад, Стеријино позорје, 2015. – 360 стр. – ISBN 978-86-85145-42-1

Зборник радова са Међународног симпозијума о делу Бранислава Нушића, који је одржан 20. новембра 2014. у Новом Саду, у свечаној сали Матице српске. Непосредан повод била је 150. годишњица од рођења Б. Нушића (1864-1938). Симпозијум су организовали Стеријино позорје, Српска академија наука и уметности (Београд) и Матица српска (Нови Сад).

Зборник, баш као и сам симпозијум, отвара Поздравно слово академика Душана Ковачевића. Следе излагања учесника: Боро Драшковић, Ала Татаренко, Светислав Јованов, Игор Перишић, Јелица Стевановић, Милош Латиновић, Гордана Тодорић, Ивана Игњатов Поповић, Димитрије Коканов, Небојша Брадић, Драгана Чолић Биљановски, Марина Миливојевић Мађарев, Зоран Т. Јовановић, Миливоје Млађеновић, Зоран Ђерић, Александар Пејчић, Срђан Вукадиновић, Весна Крчмар, Мирослав Радоњић, Славица Гароња Радованац. Текстови су објављени на српском језику, ћирилицом (изузев текста С. Вукадиновића који је на босанском језику и латиницом), са резимеима на енглеском језику. Краћи текстови су у целини преведени на енглески. Већина текстова су научни радови са одговарајућом опремом (сажетак, кључне речи, литература), док је мањи број текстова писан у форми есеја.

У додатку је објављен попис премијера драмских текстова и драматизација прозе Бранислава Нушића у професионалним позориштима Југославије и на југословенском позоришном простору, од 1900. до 2015, који је сачинио Дејан Пенчић Пољански.

Уредник: др Зоран Ђерић.
Сарадница на пројекту: МА Снежана Савкић.
Превод на енглески: Лидија Капичић, Вера Крмпот.
Корице и техничко уређивање: Роберт Јенеи.
Штампа: Сајнос, Нови Сад, 2015.
Тираж: 300 примерака.