NOVA SLOVAČKA DRAMA
Priredila: Vladislava Fekete
Prevela sa slovačkog: Zdenka Valent Belić 

Biblioteka „Antologije“
Urednik dr Zoran Đerić
Sterijino pozorje, Novi Sad 2018. – 300 str. – ISBN 978-86-85145-60-5

Antologija Nova slovačka drama je izbor najrelevantnijih dramskih pisaca koji idu u red najigranijih ali i najnagrađivanijih pisaca u Slovačkoj. Ovo je i prvi izbor savremene slovačke drame prevedene na srpski jezik, koja u novije vreme skreće pažnju tematskim okvirima, ali i formom, strukturom i dramskom veštinom.

Po čemu je posebna savremena slovačka drama? Pre svega po bliskoj vezi između društvenih kretanja i scenskih realizacija, po potrebi da se prikaže „slomljeno vreme“ koje na scenu dovodi zanimljive likove i pronicljivu analizu. U poslednjih deset godina dosta toga se promenilo na polju nove slovačke drame. Stari model izgubio je draž ali i težinu, a novi je, intenzivno, uz svu medijsku pažnju, počeo da otvara „Pandorine kutije“ savremenog društva i  da artikulisano komentariše prošlost koja je uticala na formiranje svesti i humanizma savremenog čoveka. Nova drama izborila se za pristojno mesto u pozorištima Slovačke – u ovom trenutku više od polovine ukupne produkcije je u njenom okrilju.

(…) Autori čije drame predstavljamo u svakom pogledu zaslužuju pažnju s obzirom na njihov znatno bogatiji opus. Vilijam Klimaček je ne samo vrsni dramski pisac, i jedan od najaktivnijih, nego i reditelj, glumac i upravnik sopstvenog nezavisnog pozorišta „GUnaGU“ (GUnaGU), jednog od pokretačkih nezavisnih teatara u Slovačkoj; Dodo Gombar je reditelj i dramaturg; Jana Juranjova je saosnivač feminističkog pokreta u Slovačkoj; Peter PavlacValerija Šulcova i Roman Olekšak su TV scenaristi, dramaturzi i pozorišni reditelji; Vladislava Fekete je upravnica Pozorišnog instituta u Bratislavi i direktorica Festivala savremene slovačke i svetske drame „Nová dráma/New Drama“; Peter Šerhaufer je saosnivač prvog slovačkog pozorišta koje sa bavi LGBT tematikom; najmlađi među njima Samuel Hovanjec je student Akademije performativnih umetnosti (VŠMU) u Bratislavi, dobitnik je više nagrada za svoje rano dramsko delo, a 2017. je osnovao nezavisno pozorište.

(Vladislava Fekete, iz uvodnog teksta „Savremena slovačka drama”)