Moji tužni monstrumi

Gradsko dramsko kazalište Gavela, Zagreb (Hrvatska)


DETALJI PREDSTAVE

UTORAK, 28. MAJ

u 20.00 časova / SNP, Scena “Jovan Đorđević”

Mate Matišić

Režija: VITO TAUFER
Scenografija: LAZAR BODROŽA
Kostimografija: MARITA ĆOPO
Autor muzike: ŠIMUN MATIŠIĆ
Dizajn svetla: ZDRAVKO STOLNIK
Saradnica za scenski govor: IVANA BULJAN LEGATI
Dramaturški saradnik: DUBRAVKO MIHANOVIĆ
Savetnica za srpski jezik: KATARINA PEJOVIĆ
Savetnik za znakovni jezik: ANGEL NAUMOVSKI
Asistentkinja kostimografa: DORA ČRNJEVIĆ
Vizualni identitet predstave: IVONA ĐOGIĆ ĐURIĆ / CRTAONA STUDIO
U snimanju muzike učestovali: ALAN BOŠNJAK (trombon), VERONIKA ĆIKOVIĆ (harfa), EMA BENKO (dečji glas)

Uloge

Mate: ŽIVKO ANOČIĆ
Ana: ANTONIJA STANIŠIĆ ŠPERANDA
Fabijan, Stipe: FILIP ŠOVAGOVIĆ
Lidija, Slava, Milica: JELENA MIHOLJEVIĆ
LJuban, Milan: SVEN ŠESTAK
Ivan, Stanislav: FRANJO DIJAK
Iko: IVICA PUCAR
Migrantkinja, Prevoditeljica: MADA PERŠIĆ
Migranti: DAMIR KLARIĆ, JAKOV KLARIĆ,
BRUNO MLINARIĆ, SENKO MLINARIĆ,
EMILIJA ŠUŠKOVIĆ JAKOPAC

Foto: MAK VEJZOVIĆ

Predstava traje 2 sata i 30 minuta, sa pauzom