STERIJINO POZORJE

Novi Sad, 1. septembar 2022.

 

 

KONKURS

ZA ORIGINALNI DOMAĆI DRAMSKI TEKST

2022/23. godine

 

 

Na osnovu Pravilnika o uslovima i postupku sprovođenja konkursa za originalni domaći dramski tekst broj 120-48-2/2015 od 26. 1. 2015, Sterijino pozorje raspisuje konkurs za originalni dramski tekst.

 

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije i svi autori koji pišu na srpskom jeziku. Zaposleni u Sterijinom pozorju, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Sterijinog pozorja kao i članovi redakcije časopisa za pozorišnu umetnost “Scena” nemaju pravo učešća.

 

Biće razmatrani originalni dramski tekstovi izvorno napisani na srpskom ili prevedeni na srpski jezik. Žiri će uzimati u obzir neobjavljene i neizvođene dramske tekstove.

 

Sterijino pozorje preuzima autorska prava na objavljivanje nagrađenog teksta u izdanjima Pozorja, na srpskom i engleskom jeziku, prava na pozorišno praizvođenje i ekranizaciju u saradnji sa Radio-televizijom Vojvodine, bez naknadne nadoknade.

 

Konkurs je anoniman. Tekstove, u štampanoj formi (4 primerka), slati pod šifrom. Na dramskom tekstu ne sme biti ime autora. U posebnoj koverti poslati rešenje šifre (šifra pod kojom je poslat rad, ime i prezime autora, adresa boravka, kontakt telefon i e-mail adresa). Isti autor može poslati najviše dva dramska teksta. Po objavljivanju rezultata, nagrađeni autor je dužan da u roku od pet dana pošalje originalni dramski tekst sa rešenjem šifre.

 

Rok za slanje tekstova je 30. novembar 2022.

 

Tekstovi prispeli na konkurs ne vraćaju se i biće pohranjeni u Biblioteci Sterijinog pozorja.

 

Dodeljuje se samo jedna nagrada. Nagrada podrazumeva Sterijinu značku, sertifikat i finansijski deo u iznosu od 400.000 dinara.

 

Odluku o nagradi žiri donosi do 28. februara 2023.

 

Dodela nagrade biće upriličena 29. marta 2023. (Dan Sterijinog pozorja), u prostorijama Pozorja.

 

Sterijino pozorje raspisuje konkurs za originalni domaći dramski tekst pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu Novog Sada i Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine.

 

 

Odštampane tekstove sa šifrom slati na adresu:

STERIJINO POZORJE

(za Konkurs)

Zmaj-Jovina 22/I

21000 Novi Sad