Kod Večite slavine

Srpsko narodno pozorište Novi Sad i Centar za razvoj vizuelne kulture Novi Sad


DETALJI PREDSTAVE

PETAK, 27. MAJ u 19.00 časova / SNP, Scena „Pera Dobrinović“

Tekst: Momčilo Nastasijević

Rediteljka: SONJA PETROVIĆ
Dramaturškinja: MINA PETRIĆ
Scenografi: ŽELJKO PIŠKORIĆ i dr MLADEN STOJANOVIĆ
Kostimografkinja: JASMINA RADUJKO
Saradnik za scenski pokret: IGOR GREKSA
Saradnik za scenski govor: dr DEJAN SREDOJEVIĆ
Dizajner svetla: NIKOLA MARINKOV
Stručna saradnica: dr JELENA SOKIĆ
Saradnica na tekstu: NIKOLINA ĐUKANOVIĆ

Uloge

SONJA ISAILOVIĆ
STEFAN VUKIĆ
BOJANA MILANOVIĆ
VUKAŠIN RANĐELOVIĆ
MILOŠ LAZIĆ
STEFAN STARČEVIĆ
MIA SIMONOVIĆ
ALISA LACKO
NINA RUKAVINA
NENAD PEĆINAR
DIMITRIJE ARANĐELOVIĆ
Autori i izvođači muzike: STEFAN SEETHALER, DANIJEL SEETHALER, FILIP GRUBAČ, IGOR SAKAČ, PETAR BANJAC

Foto: VLADIMIR VELIČKOVIĆ

Predstava traje sat i četrdeset pet minuta.