Za naše čitaoce iz regiona, časopis za pozorišnu umetnost Scena će od prvog broja u 2023. godini, pa nadalje, biti dostupan i na latiničnoj verziji na našem sajtu na sledećoj stranici.