Izaberite stranicu

 СРПСКА ДРАМСКА БАШТИНА НА МАРГИНАМА СЦЕНЕ 
Уредила Снежана Савкић

Нови Сад, Стеријино позорје, 2019. – 216 стр. – ISBN 978-86-85145-71-1 

Зборник радова 

Проф. др Сава Дамјанов (руководилац пројекта, Филозоски факултет Нови Сад): „Смејач и засмејач“, Брана Цветковић; мрс Горан Ибрајтер (уредник Фестивалског центра Позорја): Како против силе центрифуге?; др Марина Миливојевић Мађарев (Академија уметности Нови Сад): Извођачки потенцијал историјских драма Лазе Костића у савременом позоришту; др Зоран Ђерић (СНП Нови Сад): Драме Лазе Телечког; др Исидора Поповић (Матица српска): Позоришни потенцијал комедиографије Јоакима Вујића; др Зоран Максимовић (Позоришни музеј Војводине): Заборављено витештво у Срба данас или Како смо запоставили сценска упризорења националних драмских дела о јунаштву; Ивана Кочи (Позоришни музеј Војводине): Комедиограф Коста Трифковић и баштински еуфемизам српске културе; др Александра Кузмић (Институт за књижевност и уметност Београд): Првенчад која су се осмехнула?; мср Дивна Стојанов (Академија уметности Нови Сад): Српске драмске списатељице у међуратном периоду; мср Младен Ђуричић (Филозофски факултет Нови Сад): Заборављени позоришни свет: Петар С. Петровић Пеција; мср Милена Кулић (Филозофски факултет Нови Сад): Драмски пример Боривоја Јефтића: од приповедне до критичке речи; мср Снежана Николић (Филозофски факултет Нови Сад): Драмски потенцијал Душана Васиљева: потрага за идентитетом у огледалу послератне драме; мср Снежана Савкић (Институт за књижевност и уметност Београд): Нерецепцијски пут Невероватног цилиндра Живојина Бате Вукадиновића.