Izaberite stranicu

СРПСКИ ПИСЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА НА СТЕРИЈИНОМ ПОЗОРЈУ 
Уредила Снежана Савкић 

Нови Сад, Стеријино позорје, 2018. – 131 стр. – ISBN 978-86-85145-64-3 

Зборник радова 

Проф. др Сава Дамјанов (руководилац пројекта, Филозоски факултет Нови Сад): Статус српске авангардне драме на Стеријином позорју (до 1980. и после); др Марина Миливојевић Мађарев (Академија уметности Нови Сад): Драме Милоша Црњанског (не)изведене на Стеријином позорју; др Зоран Ђерић (СНП Нови Сад): Драматизације дела Иве Андрића на Стеријином позорју; др Зоран Максимовић (Позоришни музеј Војводине): „Сумњива лица“ на Стеријином позорју; др Исидора Поповић (Матица српска): Стеријанске „Госпође Министарке“; мср Горан Ибрајтер (уредник Фестивалског центра Позорја): Са Нушићем је све другачије; мср Младен Ђуричић (Филозофски факултет Нови Сад): „Госпођа Олга“ Милутина Бојића на Стеријином позорју; мср Снежана Николић (Филозофски факултет Нови Сад): Надреалистичка полифонија у драми „Ружа ветрова“ Милутина Бојића; мср Милена Кулић (Филозофски факултет Нови Сад): Стеријино позорје и драмске гатке Ранка Младеновића; мср Снежана Савкић (Институт за књижевност и уметност Београд): Из визуре сценске оптике: (не)савладани Настасијевић.