USLOVI AKREDITOVANJA NOVINARA ZA FESTIVAL STERIJINO POZORJE

Novi Sad – 26. maj – 3. jun 2023.

  • Apliciranje za akreditovanje novinara za 68. Sterijino pozorje je otvoreno za sve medijske kuće.
  • Rok za podnošenje zahteva za akreditovanje je 15. maj 2023. godine.

Zahtevi za akreditovanje koji stignu nakon 15. maja 2023. godine neće biti prihvaćeni.

Medijske kuće koje su aplicirale za novinarske akreditacije će do  23. maja 2023. godine biti obaveštene o tome da li su im odobrene akreditacije, kao i o broju, načinu, mestu i vremenu preuzimanja odobrenih akreditacija. Medijske kuće koje žele da akredituju svoje ekipe, potrebno je da ispune sledeće uslove:

  • TV stanice mogu da apliciraju za maksimalno 2 novinarske akreditacije.
  • Radio stanice mogu da apliciraju za maksimalno 1 novinarsku akreditaciju.
  • Štampani mediji mogu da apliciraju za maksimalno 2 novinarske akreditacije.
  • Internet sajtovi mogu da apliciraju za maksimalno 1 novinarsku akreditaciju.

Postupak:

  • Podatke poslati putem popunjenog online formulara za akreditaciju.
  • Akreditovanje novinara neće biti omogućeno ukoliko se ne pošalje primerak zahteva i ne ispune svi gore navedeni uslovi.
  • Novinarske akreditacije će se izdavati za medijske kuće na puno ime i prezime novinara. Novinarske akreditacije nisu prenosive sa jedne osobe na drugu.

Popunjene akreditacije poslati na sledeću i-mejl adresu: marijas.pozorje@gmail.com ili na faks : +381 21 6615 976