Karl S. Gutke – MODERNA TRAGIKOMEDIJA : istraživanje prirode žanra 

Prevela s engleskog Vladislava Gordić-Petković 
Biblioteka Sinteze, Knj. 1 
Urednik Svetislav Jovanov 
Novi Sad, Sterijino pozorje, 2007. – 199 str. – ISBN 978-86-85145-11-7 

Ova knjiga jedna je od retkih savremenih studija iz oblasti teorije dramskih žanrova, koja na sintetičan način predstavlja fenomen tragikomedije. Studija je komponovana iz tri dela, koja na osnovu temeljnih teorijskih postavki obuhvataju čitav luk razvoja tragikomičkog žanra sa naglaskom na osobinama i manifestacijama moderne tragikomedije, čiji se nastanak i razvoj prati od kraja XVIII veka.