ALEKSANDRA KOLARIĆ ALKA (1950-2024)

Otišla je Alka. Tiho i dostojanstveno, baš onako kako je samo njoj priličilo. Diskretna i uvek sa stilom, u poslu, u životu i, evo sad, u smrti. Ako se za nekoga sa punim pravom može reći ono čuveno ‘bila je čast imati takvu koleginicu’, onda je to Alka.

Nakon završenih studija na novosadskom Filozofskom fakultetu na Katedri za južnoslovenske jezike radila je najpre kao nastavnica srpskog jezika, pa u Izdavačkom preduzeću „Prosveta“ kao lektorka. Najveći deo svoje karijere provela je u Sterijinom pozorju (1978 – 2010), svojoj drugoj kući. Trag koji je ovde ostavila i dalje je vidan i jasan. Jezički standardi na kojima je uporno insistirala ostali su prepoznatljiva karakteristika Pozorja. Znala je Alka da naša kuća, kao jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture, mora biti identifikovana i po tome.

Godinama je uređivala festivalske kataloge, trudeći se da svaki od njih ima specifičnu „boju“. No, njen kapitalni doprinos Sterijinom pozorju je monografija „60 godina Sterijinog pozorja“. Alkin dugogodišnji i strpljivi rad ostavio je dokument koji će biti neizostavna osnova za sve one koji se budu bavili istorijom jugoslovenskog i srpskog pozorišta.

I šta reći za kraj, Alka, ostavila si trag.