Javne nabavke

Javne nabavke     NABAVKE I JAVNE NABAVKE 2023. godine – OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge keteringa, 20/2023 – POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge keteringa, 20/2023 – OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga zakupa tehničke...