Izaberite stranicu

ИСТОРИЈА & ИЛУЗИЈА : антологија најновије српске драме (1995-2005). Књ. II 
приредили Весна Језеркић и Светислав Јованов 

Библиотека „Призор“, књига 2 
Уредник Светислав Јованов 
Стеријино пoзорје, Нови Сад 2007. – 288 стр. – ISBN 978-86-85145-10-0 

Драме у другом делу потписују углавном аутори који су деценијама присутни у театру, не само као писци већ и у улози редитеља, педагога или теоретичара драме, чије место је у нашој драмској књижевности јасно одређено а углед потврђен. Припаднике различитих генерација, осим израженог интересовања за историју, политику, судбину и улогу уметности везује и трагање за коренима зла у нама и спољашњем свету и начинима да се одбранимо од страхова и бола који су надјачали гнев.
Наравно, редослед драма у овом избору није случајан. Прва је Лари Томпсон, трагедија једне младости Душана Ковачевића. Следе Јегоров пут Виде Огњеновић, Бокешки d-mol Стевана Копривице, Каролина Нојбер Небојше Ромчевића, ТурнејаГорана Марковића, Dolce vita Светислава Басаре и Лице од стакла Марије Караклајић.