1973. – 18. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ – БЕЗ НАГРАЂЕНЕ ПРЕДСТАВЕ