Izaberite stranicu

17. JUGOSLOVENSKE POZORIŠNE IGRE

17. – 26. april 1972.

Ivo Brešan

 

PREDSTAVA „HAMLETA“ U SELU MRDUŠA DONJA, OPĆINE BLATUŠA

režija Božidar Violić
Teatar ITD, Zagreb

 

 

…Pre svega drugog, Brešan je u svom komadu, na primeru jedne diletantske predstave Hamleta u nekom zabačenom selu Dalmatinske Zagore, prikazao jedan od osnovnih problema današnje civilizacije, u kojoj sve više dominira čovek iz mase: dramu tog čoveka kome nedostaje pravi identitet, koji ne zna kako da se uklopi u tradicionalne skale vrednosti, čiji je doživljaj sveta određen egalitarističkim idejama. Mi možemo prihvatiti lica njegovog komada samo kao seljane Mrduše Donje i imati određeni humorni doživljaj; ali tek kad osetimo da su oni i predstavnici jednog soja ljudi koji daleko prevazilazi granicu svog seoskog atara, pa i naše zemlje, tek kad razumemo da ta lica oličavaju u sebi sve one bezimene ljudske količine koje širom sveta žive nemušto, tonu gotovo sa životinjskim krikom u besmislenu svakidašnjicu bez mogućnosti da artikulišu svoju potrebu za ljubavlju i dostojanstvom, za pravdom, za tim da im život ima neki smisao, shvatićemo da je pred nama jedno istinski univerzalno delo…

U izvanrednoj, promišljenoj režiji Božidara Violića, i virtuoznoj glumi mnogobrojne glumačke ekipe… još i više je došla do izražaja životna istinitost Brešanovog teksta. U ovom slučaju je nemoguće tačno razgraničiti rad reditelja od igre glumaca: iako je ova predstava vođena veštom rediteljskom rukom, mada su njen ritam i razvoj precizno određeni i gradirani, ona se bitno menja od izvođenja do izvođenja, jer režija ostavlja glumcima mogućnost da slobodno improvizuju u okviru postavljenih zadataka…

Vladimir STAMENKOVIĆ