Izaberite stranicu

Старија издања у Библиотеци „Драматуршки списи“

Покренута 1965.
Уредници: Миленко ШУВАКОВИЋ (1965), Ђорђе РУШКУЦ (1966–1970), Зоран ЈОВАНОВИЋ (1974–1979), Лука ХАЈДУКОВИЋ (1980–1987), Божидар КОВАЧЕК (1982–1991), Душан МИХАИЛОВИЋ (1982–1987), Момир ПЕЈОВИЋ (1982–1990), Љиљана ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ (1990–1994)
Ликовно решење омота и корица: Ласло КАПИТАЊ (1965–1994), Милан ВАСИЛИЋ (2005, 2006).

1. Јосип Кулунџић, ФРАНГМЕНТИ О ТЕАТРУ, 1965, 216 стр.
2. Владимир Краљ, УВОД У ДРАМАТУРГИЈУ, превод са словеначког Роксанда Његуш, 1966, 196 стр.
3. Бранко Гавела, ГЛУМАЦ И КАЗАЛИШТЕ, поговор Никола Батушић, 1967, 181 стр.
4. Јосип Видмар, ДРАМАТУРШКИ ЗАПИСИ, превод са словеначког Мурис Идризовић, 1968, 253 стр.
5. Хуго Клајн, ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ПОЗОРИШТА, 1969, 155 стр.
6. Милан Предић, ЕУФРОЗИНА ИЛИ СУДБИНА ГЛУМЕ, чланци и есеји о глумачкој уметности. Приредио и поговор Василије Калезић, 1970, 186 стр.
7. Јован Поповић, ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ. Приредили Влада Поповић, Петар Марјановић, 1974, 231 стр.
8. Никола Батушић, ДРАМА И ПОЗОРНИЦА, Десет година хрватске драме на загребачким позорницама (1964–1974), 1975, 237 стр.
9. Велибор Глигорић, БИЋЕ ПОЗОРИШТА. Приредио Зоран Јовановић, 1974, 301 стр.
10. Ели Финци, ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЕ, Савремена домаћа драма на сцени (1948–1975), 1978, 284 стр.
11. Лојзе Филипич, ЖИВА ДРАМАТУРГИЈА. Предговор Бојан Штих. Превод са словеначког Гојко Јањушевић, 1979, 410 стр.
12. Боро Драшковић, ЛАВИРИНТ, Редитељске белешке, 1980, 274 стр.
13. Мата Милошевић, МОЈА РЕЖИЈА, Разговори, сећања, сведочанства. Приредио Радослав Лазић, 1982, 236 стр.
14. САВРЕМЕНА ДРАМА И ПОЗОРИШТЕ У МАКЕДОНИЈИ. Приредио Благоја Иванов. Превод с македонског Гојко Јањушевић, Милорад Предојевић, 1982, 372 стр.
15. Васја Предан, КРИТИЧАРЕВО ПОЗОРИШТЕ. Приредио Андреј Инкрет. Превод са словеначког Гојко Јањушевић, 1983, 238 стр.
16. САВРЕМЕНА ДРАМА И ПОЗОРИШТЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио Јосип Лешић, 1984, 417 стр.
17. Јован Путник, ПРОЛЕГОМЕНА ЗА ПОЗОРИШНУ ЕСТЕТИКУ. Приредио Зоран Јовановић, 1985, 269 стр.
18. САВРЕМЕНА ДРАМА И ПОЗОРИШТЕ У СЛОВЕНИЈИ. Приредио Васја Предан. Превод са словеначког Гојко Јањушевић, 1986, 491 стр.
19. Мирослав Беловић, РЕДИТЕЉСКА ДИЛЕМА, 1986, 401 стр.
20. САВРЕМЕНА ДРАМА И ПОЗОРИШТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ. Приредили Сретен Перовић, Радослав Ротковић, 1987, 311 стр.
21. СУВРЕМЕНА ДРАМА И КАЗАЛИШТЕ У ХРВАТСКОЈ. Приредио Бранко Хећимовић, 1987, 509 стр. Заједничко издање Стеријиног позорја и Издавачког центра Ријека.
22. Андреј Инкрет, ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИП ДРАМАТУРГИЈЕ, О питањима драме и позоришта. Превод са словеначког Гојко Јањушевић, 1987, 130 стр.
23. Љубиша Георгијевски, ОНТОЛОГИЈА ПОЗОРИШТА. Превод с македонског Милорад Предојевић, 1987, 234 стр.
24. Боро Драшковић, ПАРАДОКС О РЕДИТЕЉУ, 1988, 247 стр.
25. Далибор Форетић, НОВА ДРАМА, Свједочанства о југославенским драмама и њиховим сценским рефлексима, 1972–1988, 1988, 418 стр. Заједничко издање Стеријиног позорја и Издавачког центра Ријека.
26. Драган Клаић, ТЕАТАР РАЗЛИКЕ, 1989, 150 стр.
27. Јован Ћирилов, ДРАМСКИ ПИСЦИ, МОЈИ САВРЕМЕНИЦИ, Портрети, 1989, 194 стр.
28. Бранко Плеша, БОЈЕ ПРАЗНИНЕ, 1990, 234 стр. Заједничко издање Стеријиног позорја и Академије уметности у Новом Саду.
29. Радомир Путник, ЧИТАЈУЋИ ИЗНОВА, Огледи из драматургије и театрологије, 1990, 165 стр.
30. Марија Црнобори, СВИЈЕТ ГЛУМЕ, 1991, 308 стр.
31. Јосип Лешић, ДРАМА И ЊЕНЕ СЈЕНКЕ, Пролегомена за могућу антологију босанско-херцеговачке драме, 1991, 189 стр. Заједничко издање Стеријиног позорја и Пословне заједнице професионалних позоришта Босне и Херцеговине.
32. Вељко Радовић, ДРАМА КАО НОТНИ СИСТЕМ, 1994, 182 стр.
33. Слободан Селенић, ДРАМСКО ДОБА, Позоришне критике 1956–1978. Приредио Феликс Пашић, 2005, 299 стр.
34. Авдо Мујчиновић, ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ. Приредио Радмор Путник, 2005, 286 стр.
35. Петар Марјановић, ЗАПИСИ ТЕАТРОЛОГА, Изабрани и нови текстови, 2006, 412 стр.