Izaberite stranicu

ISBN 978-86-85145-89-6

Kаталог 68. стеријиног позорја
За издавача: др Мирослав РАДОЊИЋ, директор
Уредник: Горан ИБРАЈТЕР
Сарадницe: Ружа ПЕРУНОВИЋ Весна ГРГИНЧЕВИЋ
Превод (енглески): Драган БАБИЋ
Превод (словеначки): Александра КОЛАРИЋ
Коректура и лектура: Издавачки центар СП
Прелом: Ненад БОГДАНОВИЋ

Визуелни идентитет 68. стеријиног позорја Атила КАПИТАЊ
Website Фестивала: Ненад БОГДАНОВИЋ, Милан КАЋАНСКИ
Фото: Срђан ДОРОШКИ, Марина БЛАШКОВИЋ и Бранислав ЛУЧИЋ