Izaberite stranicu

46. STERIJINO POZORJE
1. – 9. JUN 2001.

Vida Ognjenović

JEGOROV PUT

režija Vida Ognjenović
Grad teatar Budva

Pseudoistorijska priča o ruskom plemiću koji se, početkom prošlog veka, zamonašio u manastiru pored Budve i zavetovao ćutanjem kako bi okajao grehe, služi samo kao dramaturška okosnica oko koje treba da se razviju brojne teme. Spisateljicu, izgleda, najviše zanima sam taj uzbudljivi, šaroliki i intrigantni multikulturni milje crnogorskog primorja s početka XIX veka (austrijski okupatori, ruski avanturisti, lokalni živalj, pravoslavno i katoličko sveštenstvo), odnosno mogućnost da se, kroz pojedinačne sudbine, opišu različiti civilizacijski sudari, koji su uvek žestoko i dramatično uticali na život ljudi s ovih prostora.

S druge strane, spomenutu dramaturšku okosnicu, sudbinu misterioznog monaha, spisateljica želi da iskoristi da bi na značenjskom planu suočila dva suprotna životna koncepta – Jegorov put, zasnovan na ćutanju, predanosti, prividnoj pasivnosti, i Kancelijerov put, zasnovan na raspričanosti, odlučnosti, prividnoj aktivnosti; to suočavanje, u kome se ogledaju najveće intelektualne ambicije komada, završava se pobedom „Jegorovog puta“.

Ivan MEDENICA