1988. – 33. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ – БЕЗ НАГРАЂЕНЕ ПРЕДСТАВЕ