Izaberite stranicu

30. JUGOSLOVENSKE POZORIŠNE IGRE
26. maj – 3. jun 1985.

Gordan Mihić

SREĆNA NOVA 1949!

režija Slobodan Unkovski
Makedonski naroden teatar, Skoplje

Sjajna predstava reditelja Slobodana Unkovskog Srećna nova 1949! Gordana Mihića, pokazuje da zapravo nema oveštalih tema. Kada nam se učinilo da je prošlo vreme drama i romana o prelomnoj 1948, ostvarena je predstava koja naglasak sa politike i morala stavlja gotovo isključivo na ljudske sudbine. Ta predstava neće ničem da nas uči, ni o čemu ne propoveda, ona prosto prikazuje čovekovu dramu.

Jovan ĆIRILOV

Srećna nova 1949! nije predstava mržnje, kao što ne može biti do kraja ni predstava razumevanja. Ona ne posmatra stvari objektivno, već je pristrasno na strani poraženih, prokuženih i neshvaćenih.

Koliko govori o patnjama i mukama revolucionara, toliko govori o nesrećnoj mladosti ranih saznanja, koliko o izdaji toliko o ljubavi, ne sa namerom da drži ravnotežu, već samo da se bavi mogućnošću običnog života, običnih ljudi, skoro obične ljubavne priče, skoro ustaljenog poraza.

Slobodan UNKOVSKI