Izaberite stranicu

26. JUGOSLOVENSKE POZORIŠNE IGRE
4. – 12. jun 1981.

Ivan Cankar

SLUGE

režija Dušan Jovanović
Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana

S decom, koju je uveo među Cankareve figure, odlomcima iz različitih ondašnjih udžbenika i Cankarevog autobiografskog spisa, jedinstvenim prizorištem i osobenom dramaturškom tehnikom, Jovanović je nametnuo novu temu koja otvara istorijsku perspektivu Sluga. Mehanizam ideološke indoktrinacije i raznog totalitarnog nasilja koji sistem preko svojih institucija (ovde škola) vrši na pojedinca (učenike i učitelja) tako su dosledno metaforizirani da se preko opštih konstanti jasno uočava povezanost ondašnjeg stanja svesti s položajem današnjeg intelektualca, kao što ga, naime, shvata Jovanović…

Predstava s velikim ambicijama odgovara i postavlja pitanja o problemima koji su uznemiravali slovenačke intelektualce od, recimo, Vidmara do Pirjeveca; o odnosima između kulture i društvenog poretka, između individualnog otpora i revolucije, između osobnog i političkog, između ljudske i nacionalne odgovornosti.

Marko JUVAN