Izaberite stranicu

15. JUGOSLOVENSKE POZORIŠNE IGRE

20. maj – 1. jun 1970.

20. maj 1970. Narodno pozorište, Beograd
Ivan Studen – VOŽD

reditelj – Boro GRIGOROVIĆ, scenograf – Miomir DENIĆ, kostimograf – Božana JOVANOVIĆ, izbor muzike – Baronijan VARTKES

u l o g e
Petar BANIĆEVIĆ (Vožd srpski Đorđe Petrović), Jovan MILIĆEVIĆ (Vojvoda Vujica Vulićević), Branislav JERINIĆ (Miloš Obrenović), Mira BOBIĆ (Kneginja Ljubica), Ratko SARIĆ (Dragić Vojkić), Ljuba KOVAČEVIĆ (Lisović), Miloš ŽUTIĆ (Naum Krnar), Mida STEVANOVIĆ (Milutin), Radmilo ĆURČIĆ (Arhimandrit Gligorije), Boris ANDRUSEVIĆ (Nikola Novaković), Raša SIMIĆ (Jedan ustanik iz sećanja), Đorđe PURA („Sluga večiti“ iz sna Voždovog), Miodrag LAZAREVIĆ (Ruski car Aleksandar I), Miroslav PETROVIĆ (Izvesni grof na dvoru cara Aleksandra), Momčilo ŽIVOTIĆ (Štitarac), Alenka PIRJEVEC (Caričica), Dobrila STOJNIĆ (Caričica), Ana ŠPANOVIĆ (Devojka-robinja), Rade POPOVIĆ (Milošev sluga; Seljak-ustanik), Bogdan MIHAJLOVIĆ (Seljak-ustanik), Boško PULETIĆ (Seljak-ustanik)


21. maj 1970. Slovensko narodno gledališče, Maribor
Primož Kozak – LEGENDA O SVETOM ČE

reditelj – Branko GOMBAČ, scenograf – Niko MATUL, kostimograf – Mija JARC, muzika – Darijan BOŽIČ

u l o g e
Anton PETJE (El „Če“ Gevara), Milena MUHIČ (Tanja), Marjan BAČKO (Andres), Arnold TOVORNIK (Ramon), Boris KOČEVAR (Korado), Volođa PER (Ninjo), Roman LAVRAČ (Oficir), Stanko POTISK (Peter), Boris BRUNČKO (Prvi ađutant), Jože ZUPAN (Drugi ađutant), Janez KLASINC (Treći ađutant), Rado PAVALEC (Četvrti ađutant), Jože SAMEC (Peti ađutant), Janko HABERL (Šesti ađutant), Ivo LESKOVEC (Prvi gerilac), Evgen CAR (Drugi gerilac)


23. maj 1970. Dramski teatar, Skoplje
Bogomil Đuzel – ADAM I EVA i JOV

reditelj, scenograf i kostimograf – Ljubiša GEORGIJEVSKI, spirituale peva – Dime POPOVSKI

u l o g e
Krum STOJANOV (Bog), Jon ISAJA (Đavo), Darko DAMEVSKI (Adam), Liljana GEORGIJEVA (Eva), Nenad MILOSAVLJEVIĆ (Kain; Jov), Šišman ANGELOVSKI (Aliluj), Toma VIDOV (I anđeo čuvar Elifas), Aco ĐORČEV (II anđeo čuvar Vildad), Živko JOVANOVSKI (III anđeo čuvar Sofar)


25. maj 1970.Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd
Miroslav Belović / Stevan Pešić – OMER I MERIMA

reditelj – Miroslav BELOVIĆ, scenograf i kostimograf – Petar PAŠIĆ, muzika – Enriko JOSIF

u l o g e
Milan GUTOVIĆ (Omer), Mirjana VUKOJIČIĆ (Merima), Maja DIMITRIJEVIĆ (Ismeta), Kapitalina ERIĆ (Esma), Svetlana BOJKOVIĆ (Fatima), Adem ĆEJVAN (Idriz)


26. maj 1970. Makedonski naroden teatar, Skoplje
Risto Krle – NOVAC JE UBISTVO

adaptator i reditelj – Branko STAVREV, scenograf – Branko KOSTOVSKI, kostimograf – Rada PETROVA-MALKIĆ, muzika – Andrej BELJAN

u l o g e
Todor NIKOLOVSKI (Mitre), Stojka CEKOVA (Mara), Čedo KAMDŽIJAŠ (Anđele), Anče DŽAMBAZOVA (Kata), Katarina KRSTEVA (Kata), Toma KIROV (Kote), Dobrila PUCKOVA (Depa), Vera VUČKOVA (Frosa), Risto ŠIŠKOV (Pande), Ratko GAVRILOVIĆ (Pop), Dimitar KOSTOV (Pop), LJupčo PETRUŠEVSKI (Pop), Veska VRTEVA (Udovica), Cvetanka JAKIMOVSKA (Baba), LJupka DŽUNDEVA (Baba), Kiril POPOV (Sofre)


27. maj 1970. Crnogorsko narodno pozorište, Titograd
Žarko Jovanović – PROROK

reditelj – Zdravko VELIMIROVIĆ, scenograf – Velibor RADONJIĆ, kostimograf – Božana JOVANOVIĆ, muzika – Boro TAMINDŽIĆ

u l o g e
Mašo TOPIĆ (Mojsije), Petar TOMAS (Aron), Veljko MANDIĆ (Valam), Mirko SIMIĆ (Korej), Dragica TOMAS (Marija), Petar PERIŠIĆ (Eleazar), Drago MALOVIĆ (Girsam), Danilo RADULOVIĆ (Jotor), Petar BEGOVIĆ (Ruvim), Pavle VUJIČIĆ (Zavulon), Gojko KOVAČEVIĆ (Or); Pevači songova: Nada PETRIČEVIĆ, Stevo MATOVIĆ, Predrag PANIĆ


28. maj 1970. Malo pozorište, Beograd
Dušan Radović – NA SLOVO, NA SLOVO

reditelj – Vera BELOGRLIĆ, scenograf i lutke – Gordana POPOVIĆ, muzika – Miodrag ILIĆ Beli

u l o g e
Mića TATIĆ (Mića; Aćim – glas), Olga MILOŠEVIĆ (animacija).
Glasovi: Ljubiša BAČIĆ, Miroslav BJELIĆ, Ljubivoje VIDOSAVLJEVIĆ, Dejan DUBAJIĆ, Lola JOVANOVIĆ, Dragan LAKOVIĆ, Tatjana LUKJANOVA, Dobrila MATIĆ, Branka MITIĆ, Božidar PAVIĆEVIĆ Longa, Milan PANIĆ, Vlastimir STOJILJKOVIĆ Đuza, Dobrila ČABRIĆ. Animacija: Milorad GAGIĆ, Milena NAČIĆ, Vera PETKOVIĆ, Dušanka RADOVIĆ, Vera TOMOV, Miroslav HLUŠIČKA


29. maj 1970. Slovensko narodno gledališče, Ljubljana
 Dušan Jovanović – MARKE, A NA TO JOŠ I EMILIJA… (van konkurencije, predstava nagrađena na MES-u)

reditelj – Žarko PETAN, scenograf – Sveta JOVANOVIĆ, kostimograf – Mija JARC, muzika – Darijan BOŽIČ

u l o g e
Janez HOČEVAR (Filatelista), Ali RANER (Ljudina), Tone SLODNJAK (Albert), Majda KOHEK (Emilija)


30. maj 1970. Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Zoran Petrović – SELO SAKULE, A U BANATU

adaptator i reditelj – Dimitrije ĐURKOVIĆ, scenograf i kostimograf – Zoran PETROVIĆ, muzika – Zoran HRISTIĆ

i g r a j u
Milica KLJAIĆ-RADAKOVIĆ, Mirjana BANJAC, Milena BULATOVIĆ, Zaida KRIMŠAMHALOV, Anđelija VESNIĆ, Ksenija MARTINOV, Ivan HAJTL, Stevan ŠALAJIĆ, Lazar BOGDANOVIĆ, Stojan JOVANOVIĆ, Dragutin KOLESAR, Feodor TAPAVIČKI, Dragiša ŠOKICA, Vlada STOJANOVIĆ, Tibor KIŠ, Valja SKAKUN, Ljubica JOVIĆ, Rozalija LEVAI, Zoran PANIĆ, Dragan SREĆKOV.
Sviraju: Lazar BOGDANOVIĆ, Stojan JOVANOVIĆ, Dragutin KOLESAR, Andrija RITER


31. maj 1970. Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
Matej Bor – PLES SMEĆA

reditelj – Miran HERCOG, scenograf – Avgust LAVRENČIČ, kostimograf – Mija JARC, muzika – Urban KODER

u l o g e
Vladimir SKRBINŠEK (Don Karlo de Viskonti), Janez ŠKOF (Lorenco), Zlatko ŠUGMAN (Van Valden), Franček DROFENIK (Luka), Franc MARKOVČIČ (Filipo), Dare ULAGA (Gato), Slavko STRNAD (Malavolti), Mirko BOGATAJ (Tolomei; Bibliotekar kod Viskontija), France PRESETNIK (Salimbeni), Saša MIKLAVC (Kaproni), Tone KUNTNER (Krateli), Maks FURIJAN (Piloni), Danilo BEZLAJ (Uhelj), Janez ERŽEN (Uhelj), Jože LONČINA (Moro), Radko POLIČ (Lorencov lekar), Angel ARČON (Viskontijev lekar), Milan BREZIGAR (Upravitelj kod Viskontija), Mira BEDENK (Izabela), Nada BAVDAŽ (Lučeta), Metka PUGELJ (Prva matrona), Vera MURKO (Druga matrona), Vladoša SIMČIČ (Treća matrona)


1. jun 1970. Narodno kazalište, Split
LIBAR MARKA UVODIĆA SPLIĆANINA

dramatizator i reditelj – Ante JELASKA, scenograf – Petar ZRINSKI, kostimograf – Margita GAVRILOVIĆ

u l o g e
Ivo MARJANOVIĆ (Andrija Masorić), Asja KISIĆ (Palmina), Neva BULIĆ (Anježa), Vasja KOVAČIĆ (Fabjan Žunić), Darinka VUKIĆ (Teta File), Zdravka KRSTULOVIĆ (Kate Aždaja), Ante JELASKA (Mikula Čingle), Joško VISKIĆ (Jozo Rico), Mirjam BLAIĆ (Mare Prasica), Pero VRCA (Pere Belo), Vanja MARKOVIĆ (Luce Šučijavica), Bogdan BULJAN (Kum Špiro), Tereza DADIĆ (Franina), Sava KOMNENOVIĆ (Don Điđi), Tješivoj CINOTTI (Luka Dujas), Ana REĐO-MATIĆ (Dome), Danči CVITANOVIĆ (Tone Dujašpadovica), Andro MARJANOVIĆ (Kum Lovre), Bora GLAZER (Dotur Šime), Aleksandar ČAKIĆ (Prvi mladić), Miloš TRIPKOVIĆ (Drugi mladić)