Izaberite stranicu

1. JUGOSLOVENSKE POZORIŠNE IGRE – NAGRADE

14 – 28. april 1956.

Jovan Sterija Popović

RODOLJUPCI

režija Mata Milošević
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

…Sterija u svom delu izričito pominje samo dva mesta radnje: u prvom činu „ulica“ i u petom „Beograd“. Ja sam zbivanja prvog čina stavio u kafansko dvorište, drugog i trećeg u sobu Žutilova, četvrtog u odborsku sobu a petog u neku beogradsku avliju sa puno stanova. Kafana mi se učinila prirodnim sastajalištem dokonog sveta, a dvorište u kojem stanuju prirodnim mestom susreta begunaca. Milenko Šerban dao je jednu od svojih najboljih scenografija.
Ma koliko bio zaokupljen rešavanjima svih mogućih zadataka koje mi je postavka ove komedije nametala, mene je, kao uvek, najviše zanimalo samo tumačenje dela. Za mene je Sterija u Rodoljupcima dao više nego, kako on skromno kaže, „privatnu povesnicu srpskog naroda“. Zašto samo privatnu, zašto samo povesnicu, zašto samo srpskog naroda? Sterija je, po meni, govorio o čoveku uopšte. To opšte u Sterijinoj gorkoj komediji bilo je moj putokaz. Zato sam i izbegavao prejake lokalne akcente, tako drage i glumcima i publici. Što se tiče glumaca, imao sam podelu kakva se u ono vreme mogla sastaviti samo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu…

Mata MILOŠEVIĆ