Izaberite stranicu

 

 


 
S
C E N A ..
..ďż˝ a s o p i s ..z
a ..p o z o r i ďż˝ n u ..u
m e t n o s t
Novi
Sad, 2008.
broj 4 godina
XLIV
oktobar-decembar YU
ISSN 0036-5734


.UREDNI�TVO

DARINKA NIKOLIďż˝
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIďż˝
MAJA PELEVIďż˝

sekretar
redakcije:
VESNA GRGIN�EVI�

Tel. 021/6612-485 (redakcija)
Tel.
021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/6615-976

E-mail: scena@pozorje.org.rs

POSTMANIFEST
MODELI POZORI�NOG ORGANIZOVANJA
Aleksandar Milosavljevi�PREKI NALOG VREMENA
Darko Lukiďż˝ – OSNOVNI PROBLEMI KAZALIďż˝NE (POST)TRANZICIJE
Vitomira Lonďż˝ar – KAZALIďż˝NA TRANZICIJA U HRVATSKOJ ďż˝ ZAKONSKI ASPEKT
Tekst iz Njujork Tajmsa – LOďż˝A VREMENA, DOBRE CENE
Janko Ljumoviďż˝ – REDIZAJN POZORIďż˝NIH MODELA ďż˝ DILEMA ILI KONKRETAN PROJEKAT?
Simona Semeniďż˝ – ORGANIZACIJA I SAMOORGANIZACIJA U SLOVENAďż˝KOM POZORIďż˝TU
Milivoje Mlaďż˝enoviďż˝ – PROVINCIJSKA BOLEST SRPSKOG POZORIďż˝TA
Jovan ďż˝irilov – GLOSE O NARODNIM I NENARODNIM POZORIďż˝TIMA
Ivan M. Laliďż˝ – NOVI POZORIďż˝NI MODELI
Dragan Klaiďż˝ – LOďż˝I REZULTATI TRANZICIJE ďż˝ NOVE PROMENE NA OBZORJU
FESTIVALI / 42. BITEF
Bojan ďż˝orďż˝ev – KKH ďż˝ KRITIKA KOJA HODA
Sanela Radisavljeviďż˝ – TELA BEZ DUďż˝A
Tamara �or�evi�DVA VI�ENJA NEKOG KOGA NEMA
Aleksandra Pavlovi�ZA�TO JE OVA �ENA NEMA?
Du�an Milojevi�AKO VAM SE APLAUDIRA, APLAUDIRAJTE! / GENERALE, KUDA?!
Nata�a Tepav�evi�KREIRANJE PERCEPCIJE
Ana Isakovi�HIPNOTISANA SLOBODA
Milan Markovi�WELLNESS NACIZAM
Aleksandar Milosavljevi�DOBRODO�AO
Igor Buriďż˝POETIKA STVARNIH DEďż˝AVANJA – intervju s Andraďż˝om Urbanom
Maja Peleviďż˝POTRAGA ZA IZGUBLJENIM VREMENOM – intervju s Katarinom Pejoviďż˝
FESTIVALI / 6. FESTIVAL SVJETSKOG KAZALI�TA, ZAGREB
Jelena Gajevi�IGRE PORE�ENJA
Jelena Gajeviďż˝ESENCIJA LJEPOTE JE NEďż˝TO VRLO LJEKOVITO – intervju s Janom Fabrom
DISKURSI
Barbara OrelGERILSKI INTERNETNI PERFORMANS
Vesna �drnjaNEVIDLJIVI GLUMAC
TEATRALIJE
Bla� LukanIME U PERFORMATIVU: PROJEKT JANEZ JAN�A
Ana Isakoviďż˝REďż˝IJA JE SVJETONAZOR – intervju s Dinom Mustafiďż˝em
VESTI
MINJA
NAďż˝
BORIS
U�ICE
KNjIGE
Ljiljana Peďż˝ikan-Ljuďż˝tanoviďż˝ – VIďż˝E OD REKONSTRUKCIJE
Miroslav Radonjiďż˝ – LOGIKA SPIRALE
Aleksandra ďż˝uriďż˝iďż˝ – IGRA SKRIVANJA I RAZOTKRIVANJA
Milivoje Mlaďż˝enoviďż˝ – BDENJA JEDNOG POZORIďż˝TNIKA
IN MEMORIAM
ZAIDA KRIM�AMHALOV (1936�2008)
DRAME
Milena Z. Bogavac – BALERINA / GAMMA CAS
Goran Ferďż˝ec – PISMO HEINERU M.
Copyright: Sterijino pozorje
1998-2008.