Izaberite stranicu

Стеријино позорје
Змај Јовина 22/I, 21000 Нови Сад
E-mail: international.pozorje@gmail.com
http://www.pozorje.org.rs

За издавача
Мирослав Радоњић, директор 

Уредница 
Бојана Тањга 

Приредилa 
Бојана Тањга

Превео 
Драган Бабић 

Дизајн и прелом 
Атила Капитањ 

Штампа 
Сајнос д.о.о. Нови Сад

Тираж 
300

ISBN 978-86-85145-90-2