Izaberite stranicu

36. STERIJINO POZORJE
26. maj – 3. jun 1991.

26. maj 1991. Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Aleksandar Popović – BELA KAFA

reditelj – Branko PLEŠA, scenograf – Mileta LESKOVAC, kostimograf – Jasna PETROVIĆ-BADNJAREVIĆ, muzika – Goran PLEŠA, scenski pokret – Slavko PERVAN

u l o g e
Stevan GARDINOVAČKI (Momčilo Jabučilo), Aleksandra PLESKONJIĆ-ILIĆ (Majka Janja), Predrag MOMČILOVIĆ (Deli Jova), Gordana ĐURĐEVIĆ (Crkva Ružica), Predrag TOMANOVIĆ (Srđa Zlopogleđa), Draginja VOGANJAC (Zora Šišarka)


27. maj 1991. Naroden teatar, Bitolj
Jordan Plevneš – PODZEMNA REPUBLIKA

reditelj – Vlado CVETANOVSKI, scenograf – Vlado ĐORESKI, Valentin SVETOZAREV, kostimograf – Blagoj MICESKI, muzika – Hristo BOJADŽIJEV, dramaturg – Ljupčo GEORGIJEVSKI

i g r a j u
Josif JOSIFOVSKI, Vladimir TALESKI, Menka BOJADŽIJEVA, Petar MIRČEVSKI, Sašo OGNENOVSKI, Petar GORKO, Sonja MIHAJLOVA, Đorđi JOLEVSKI, Biljana TANEVSKA, Dragan SPASOV


28. maj 1991. Narodno pozorište, Beograd
Vida Ognjenović – JE LI BILO KNEŽEVE VEČERE?

reditelj – Vida OGNJENOVIĆ, scenograf – Boris MAKSIMOVIĆ, kostimograf – Ljiljana DRAGOVIĆ, muzika – Predrag VRANEŠEVIĆ, scenski pokret – Dragana IVANJI, lektor – Radovan KNEŽEVIĆ, Gabrijela ARC

u l o g e
Petar BANIĆEVIĆ (Ilarion Ruvarac), Marko NIKOLIĆ (Jaša Tomić), Predrag TASOVAC (Gospodin Mihajlović), Branko JERINIĆ (Gospodin Savić), Predrag EJDUS (Laza Dunđerski), Darko TOMOVIĆ (Mirković), Branko VIDAKOVIĆ (Milić), Branislav JERINIĆ (Svetozar Miletić), Dragan ZARIĆ (Gospodin Stojković), Bogoljub DINIĆ (Ćirić), Rade MILJANIĆ (Radulaški), Dušan JAKŠIĆ (Jojkić), Pavle MINČIĆ (Dimitrijević), Vladan GAJOVIĆ (Brat Makarije), Zinaid MEMIŠEVIĆ (Horovođa Volf), Lepomir IVKOVIĆ (Stražar), Ksenija JOVANOVIĆ (Gospođa Amalija), Slavka JERINIĆ (Gospođa Radulaški), Milka LUKIĆ (Gospođa Radovanović), Aleksandra NIKOLIĆ (Milica Tomić), Dragana VARAGIĆ (Katarina Lugomirski), Dobrila ĆIRKOVIĆ (Gospođica Jojkićeva), Nada BLAM (Gospođica Ćirićeva), Sonja NEIMAREVIĆ (Gospođica Gavanski), Anđelka RISTIĆ (Gospođica Zeremski), Dobrila STOJNIĆ (Gospođica Popovićeva), Lidija PLETL (Gospođica Savić), Ljiljana JANKOVIĆ (Gospođa Lugomirski)


31. maj 1991. Zvezdara teatar, Beograd
Dušan Kovačević – URNEBESNA TRAGEDIJA

reditelj – Dušan KOVAČEVIĆ, scenograf – Živorad SAVIĆ, Dušan KOVAČEVIĆ, kostimograf – Marija TASIĆ, muzika – Dragutin BALABAN Bajka

u l o g e
Ljiljana DRAGUTINOVIĆ (Ruža), Dragan NIKOLIĆ (Milan), Anica DOBRA (Neven), Snežana BOGDANOVIĆ (Julka), Lazar RISTOVSKI (Kosta), Milena DRAVIĆ (Rajna), Danilo Bata STOJKOVIĆ (Vasilije), Žarko RADIĆ (Doktor), Ivan JANKETIĆ (Milicionar)


2. jun 1991. Dramski teatar, Skoplje
Dane Zajc – MEDEJA

prevodilac – Ljiljana DIRJAN, reditelj – Vito TAUFER, scenograf i kostimograf – Barbara STUPICA, muzika – Igor LEONARDI, maska – Alenka NAHTIGAL

u l o g e
Branko ĐORČEV (Jason), Majda TUŠAR (Medeja), Aco JOVANOVSKI (Pelija), Katerina KOCEVSKA (I kćerka), Viktorija ANĐUŠEVA, Marija KONDOVSKA (II kćerka), Đorđi JOLEVSKI (Akast), Lenče DELOVA (Kirka), Kirčo BOŽINOVSKI (Kapetan), Dimče MEŠKOVSKI, Dime ILIJEV (Kreont), Silvija STOJANOVSKA (Glauka), Meto JOVANOVSKI (I mornar), Đokica LUKAREVSKI (II mornar), Vladimir ANGELOVSKI (III mornar), Jordan SIMEONOV (I vojnik), Aleksandar MIKIĆ (II vojnik)


3. jun 1991. Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Laza Kostić – MEĐU JAVOM I MED SNOM (van konkurencije, u čast nagrađenih)

scenario – Petar MARJANOVIĆ, reditelj – Radoslav MILENKOVIĆ, scenograf – Mileta LESKOVAC, kostimograf – Jasna PETROVIĆ-BADNJAREVIĆ, lektor – Radovan KNEŽEVIĆ, klavirska pratnja – Svetozar Saša KOVAČEVIĆ

n a s t u p a j u
Tomislav KNEŽEVIĆ, Mirjana GARDINOVAČKI, Predrag MOMČILOVIĆ, Milica KLJAIĆ-RADAKOVIĆ, Draginja VOGANJAC, Aleksandar ĐORĐEVIĆ, Aleksandar GAJIN, Jasna ĐURIČIĆ, Lidija STEVANOVIĆ, Predrag KOLAREVIĆ, Robert KOLAR, Olivera STAMENKOVIĆ, Valja VEJIN, Tijana MAKSIMOVIĆ, Zaida KRIMŠAMHALOV, Predrag TOMANOVIĆ, Jelena ANTONIJEVIĆ, Novan BILBIJA, Miroslav FABRI, Miodrag PETROVIĆ, Stevan ŠALAJIĆ, Gordana ĐURĐEVIĆ