Izaberite stranicu

36. STERIJINO POZORJE
26. maj – 3. jun 1991.

Sterijine nagrade dodeljene na 36. JUGOSLOVENSKIM POZORIŠNIM IGRAMA održanim u Novom Sadu od 26. maja – 3. juna 1991. godine:


Tekst savremene drame
Vida Ognjenović – JE LI BILO KNEŽEVE VEČERE?, Narodno pozorište, Beograd


Glumačka ostvarenja
Stevan Gardinovački (Momčilo Jabučilo)BELA KAFA – Aleksandra Popovića, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Đorđi Jolevski (više uloga)PODZEMNA REPUBLIKA – Jordana Plevneša, Naroden teatar, Bitolj
Petar Banićević (Ilarion Ruvarac)JE LI BILO KNEŽEVE VEČERE? – Vide Ognjenović, Narodno pozorište, Beograd
Predrag Ejdus (Laza Dunđerski)JE LI BILO KNEŽEVE VEČERE? – Vide Ognjenović, Narodno pozorište, Beograd
Anica Dobra (Neven)URNEBESNA TRAGEDIJA – Dušana Kovačevića, Zvezdara teatar, Beograd


Scenografija
Mileta LeskovacBELA KAFA – Aleksandra Popovića, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad


Scenska muzika
Hristo BojadžijevPODZEMNA REPUBLIKA – Jordana Plevneša, Naroden teatar, Bitolj


Vanredna nagrada – za režiju (afirmacija i uspešno istraživanje ambijentalnog teatra)
Vito TauferMEDEJA – Daneta Zajca, Dramski teatar, Skoplje


Vanredna nagrada – za predstavu (kolektivni čin i tragalački teatarski izraz)
PODZEMNA REPUBLIKA – Jordana Plevnešareditelj – Vlado Cvetanovski, Naroden teatar, Bitolj


Nagrada Sterijinog grada – za tekst komedije
Aleksandar Popović – BELA KAFASrpsko narodno pozorište, Novi Sad


Nagrada okruglog stola kritike
JE LI BILO KNEŽEVE VEČERE? – Vide Ognjenović, reditelj – Vida Ognjenović, Narodno pozorište, Beograd


Nagrada za naročite zasluge
Dušan Jovanović, reditelj i književnik, Ljubljana
Petar Marjanović, teatrolog, Beograd
Petar Selem, teatrolog, Zagreb


Nagrada za novinsku pozorišnu kritiku
Mair MusafijaNa balkanskoj pustodolini (KULA VAVILONSKA – Gorana Stefanovskog, Dramski teatar, Skoplje), Oslobođenje, Sarajevo


Nagrada časopisa „Scena“ za teatrologiju
Mirjana MiočinovićPozorište i giljotina (Svjetlost, Sarajevo)
Branko PlešaBoje praznine (Sterijino pozorje, Novi Sad)


OCENJIVAČKA KOMISIJA: Ivo BREŠAN – predsednik (Šibenik), Laslo VEGEL (Novi Sad), Milena ZUPANČIČ (Ljubljana), Dejan MIJAČ (Beograd), Risto STEFANOVSKI (Skoplje)