1968. – 13. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ – БЕЗ НАГРАЂЕНЕ ПРЕДСТАВЕ