Izaberite stranicu

7. JUGOSLOVENSKE POZORIŠNE IGRE

5 – 14. maj 1962.

Dobrica Ćosić

OTKRIĆE (roman „Deobe“)

dramatizacija Miroslav Belović i Jovan Ćirilov
režija Mata Milošević i Predrag Bajčetić
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Kako smo otkrili „Otkriće“
…Pored nekoliko konkretizovanih ličnosti, koje se izdvajaju u ovome poglavlju, svi ostali elementi ovoga teksta samo su anonimni glasovi jedne simfonijski orkestrirane drame.
Polazna tačka u našem radu na dramatizaciji bilo je tih nekoliko stvarnih Ćosićevih ličnosti. A zatim smo počeli da tragamo za novima. Koristili smo svaki, pa i najmanji trag individualne ličnosti. Dovoljno je bilo da neko kaže za sebe kako se ne boji ni boga ni noža, pa da u njemu naslutimo „mladića koji se ne boji ni boga ni noža“; dovoljno je bilo da neka ličnost kaže da ima srca, pa da od nje nagovestimo lik „devojke s velikim srcem“…

Miroslav BELOVIĆ, Jovan ĆIRILOV

…Čini mi se da nije krivica ni tvorca Deoba ni scenskih adaptatora Otkrića, što je prvo poglavlje romana, uobličeno na sceni kao zaokružena celina, delovalo daleko impresivnije svojom životnom neposrednošću, sa tragičnim udesom jednog kolektiva osuđenog na smrt, dakle kao materija koja uzbuđuje po sebi, negoli kao misaona elaboracija, kao stvaralačka analiza koja razotkriva nepoznate sile i nerazbirljive tokove života…
Reditelji Mata Milošević i Predrag Bajčetić posvetili su glavnu pažnju vajanju mase kao dinamičnog i plastičnog organizma, koji svaki čas… menja svoj moralni i psihološki volumen, smanjuje ili povećava obim svoje snage, uzdiže ili spušta svoj gnev i svoj jad…

Eli FINCI