Violet

Chamber Theater 55, Sarajevo
(Bosnia and Herzegovina)


 
 
 

DETAILS

SUNDAY, 2nd JUNE

u 7.00 PM / SNT, Stage „Jovan Đorđević“

Selma Spahić, Tatjana Šojić, Maja Izetbegović, Boris Ler, Sabit Sejdinović, Anja Kraljević, Emina Omerović

 Režija: SELMA SPAHIĆ
Dramaturgija: EMINA OMEROVIĆ
Kostimografija i scenografija: ADISA VATREŠ SELIMOVIĆ
Muzika: DRAŠKO ADŽIĆ
Asistent dramaturgije: ARMIN BEHREM
Asistentkinja kostimografije i scenografije: MONIKA MOČEVIĆ

Uloge
Mila: TATJANA ŠOJIĆ
Jaca: MAJA IZETBEGOVIĆ
Meša: SABIT SEJDINOVIĆ
Sanjin: BORIS LER
Ali: DAVOR GOLUBOVIĆ
Katarina: ANJA KRALJEVIĆ

Foto: ALMIN ZRNO

Predstava traje 1 sat i 20 minuta.