Izaberite stranicu

Исидора Поповић – (ПРЕД)ИСТОРИЈА ВЕСЕЛИХ ПОЗОРЈА : Комедија у Срба пре Јована Стерије Поповића

Исидора Поповић – (ПРЕД)ИСТОРИЈА ВЕСЕЛИХ ПОЗОРЈА : Комедија у Срба пре Јована Стерије Поповића Библиотека Синтезе, Књ. 7 Нови Сад, Стеријино позорје, 2014. – 293 стр. – ISBN 978-86-85145-33-9 (…) Oсновни резултати и закључци истраживања спроведених у књизи...

Светислав Јованов – ЈУНАК И СУДБИНА : Поетика немачке романтичарске трагедије

Светислав Јованов – ЈУНАК И СУДБИНА : Поетика немачке романтичарске трагедије Библиотека Синтезе, Књ. 6 Уредник Миливоје Млађеновић Нови Сад, Стеријино позорје, 2011. – 288 стр. – ISBN 978-86-85145-28-5  Тематски оквир ове студије је истраживање феномена субјекта и...

Иван Меденица – КЛАСИКА И ЊЕНЕ МАСКЕ : Модели у режији драмске класике

Иван Меденица – КЛАСИКА И ЊЕНЕ МАСКЕ : Модели у режији драмске класике Библиотека Синтезе, Књ. 5 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје, 2011. – 160 стр. – ISBN 978-86-85145-25-4  Предмет студије Ивана Меднице који се своди на њен поднаслов – „Модели у...

Миливоје Млађеновић – ОДЛИКЕ ДРАМСКЕ БАЈКЕ : Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу

Миливоје Млађеновић – ОДЛИКЕ ДРАМСКЕ БАЈКЕ : Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу Библиотека Синтезе, Књ. 4Уредник Светислав ЈовановНови Сад, Стеријино позорје; Позоришни музеј Војводине, 2009. – 280 стр. – ISBN 978-86-85145-20-9 Као...

Алмир Башовић – ЧЕХОВ И ДРАМСКИ ПРОСТОР : Структура драмског простора у Чеховљевим драмама као концентрирани израз драмске структуре

Алмир Башовић – ЧЕХОВ И ДРАМСКИ ПРОСТОР : Структура драмског простора у Чеховљевим драмама као концентрирани израз драмске структуре Библиотека Синтезе, Књ. 3 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје, 2008. – 165 стр. – ISBN 978-86-85145-16-2  Студија...

Бошко Милин – ЛАВИРИНТИ ЕКСПРЕСИОНИЗМА : ране драме Јосипа Кулунџића

Бошко Милин – ЛАВИРИНТИ ЕКСПРЕСИОНИЗМА : ране драме Јосипа Кулунџића  Библиотека Синтезе, Књ. 2 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје 2008. – 142 стр. – ISBN 978-86-85145-15-5  Предмет интересовања у овој књизи – модификованом и проширеном магистарском...

Карл С. Гутке – МОДЕРНА ТРАГИКОМЕДИЈА : истраживање природе жанра

Карл С. Гутке – МОДЕРНА ТРАГИКОМЕДИЈА : истраживање природе жанра  Превела с енглеског Владислава Гордић-Петковић Библиотека Синтезе, Књ. 1 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје, 2007. – 199 стр. – ISBN 978-86-85145-11-7  Ова књига једна је од ретких...