Miljan Prljeta

Učešća

Generalna proba Nušića (2016/17): reditelj

Generalna proba Nušića (2016/17): izbor muzike

Kako su poginuli Mirko i Slavko (2015/16): izbor muzike

Art (2014/15): reditelj

Art (2014/15): izbor muzike

Uloge

Koferče (2018/19): Edik Superštajn

Generalna proba Nušića (2016/17): Milutin

Kako su poginuli Mirko i Slavko (2015/16): Mirko

Ujež (2014/15): G-din Sušić

Opasna igra (2014/15): Daniel

Art (2014/15): Serž

Kurve (2013/14): Toni

Karamazovi/Sablasni Eros (2013/14): Mitja Fjodorovič

Pravac Evropa (2013/14):