1991. – 36. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ – БЕЗ НАГРАЂЕНЕ ПРЕДСТАВЕ